Privatlivspolitik

Bowl’n’Fun tilbyder forskellige ydelser via vores hjemmeside. Brugen af en del af disse ydelser kræver, at der afgives personoplysninger. I det følgende vil vi oplyse om arten og omfanget af indsamlingen af personoplysninger samt om behandlingen af disse og formålet hermed.

Det er principielt muligt at anvende vores hjemmeside uden at indtaste nogen personoplysninger. Der kan i denne sammenhæng optræde andre regler for brugen af de enkelte tjenester på vores hjemmeside; dette forklares separat nedenfor. Det juridiske grundlag for beskyttelse af personoplysninger findes i persondataloven.

Personoplysninger individuelle oplysninger om en bestemmelig fysisk persons personlige eller materielle forhold (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, osv.) i henhold til persondatalovens § 3, nr. 1. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven. Vi beder om dine personoplysninger og anvender dem kun uden dit forudgående udtrykkelige samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en booking, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning jf. persondatalovens § 6 stk. 1, nr. 2. Hvis du ønsker ekstra ydelser, så som at modtage vores nyhedsbrev, indhenter vi dit samtykke på det rette tidspunkt.

Følgende regelsæt giver dig oplysninger om arten og omfanget af, samt formålet med indsamling, brug og behandling af personoplysninger i denne henseende.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission via internettet har sikkerhedsmæssige huller, som ikke kan lukkes fuldstændigt. Det er derfor umuligt at opnå fuldstændig sikkerhed imod tredjemands adgang. De her angivne bestemmelser vedrører udelukkende vores hjemmeside “www.bowlnfun.dk” og ”www.maximum.dk”. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde vores serviceydelser i aktiviteter og restauration.

Indhold:

 1. Personoplysninger
 2. Cookies
 3. Sikkerhed
 4. Tredjepart
 5. Nyhedsbrev
 6. Fotopolitik
 7. Generelle spørgsmål, ønsker og forslag
 8. Klagemuligheder

1. Personoplysninger

I henhold til persondataloven § 3, nr. 1, forstås der ved personoplysninger enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Vi indsamler ikke automatisk alle mulige data via vores hjemmeside. Imidlertid lagres data til statistiske formål vedrørende adgangen til vores hjemmeside, så som den hjemmeside du besøger os fra, den hjemmeside du besøger efter os, samt din IP-adresse. Disse data giver også oplysninger om; det udstyr du anvender (computer, smartphone, tablet, osv.), den browser der anvendes (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, osv.), tidspunktet for adgang til hjemmesiden, henvisningssiden samt de overførte datamængder. Det er imidlertid umuligt automatisk at skabe en reference til personen ud fra disse data, idet den konkrete IP-adresse ikke lagres separat, men anonymt. Disse anonyme data lagres adskilt fra de personoplysninger, du måtte give, og der kan ikke herfra udledes noget om en bestemt person.

Derfor forbliver den enkelte besøgende anonym.

Ovenstående oplysninger giver os mulighed for at vurdere, hvor attraktiv vores hjemmeside er, samt om nødvendigt forbedre dens udseende eller indhold og udforme hjemmesiden, så den bliver endnu mere interessant for dig.

Hvornår lagrer vi personoplysninger?

Personoplysninger lagres kun, når du har givet samtykke til det, f.eks. til indgåelse af et kontraktforhold eller for at udforme indholdet dertil eller ændre dette indhold; bestille vores nyhedsbrev; besvare dine forespørgsler eller give adgang til visse oplysninger, der kræves (lagerdata) f.eks. for at kunne bestille en aktivitet eller deltagelse i et spørgeskema eller en konkurrence. Vi behandler disse personoplysninger sammen med at vi håndterer den dertil svarende bestilling. Vi giver dig også oplysning om tilsvarende tilbud, og vi kan i så fald videresende de oplysninger, der er nødvendige til formålet, til dem, der yder den pågældende service. Disse serviceudbydere er typisk et kreditinstitut (dvs. en bank), som får til opgave at foretage en betaling. Vores partnere forpligter sig i dette tilfælde til også at behandle dine personoplysninger fortroligt i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Vi afslører ikke dine personoplysninger over for tredjemand uden for Bowl´n´Fun og markedsfører ikke dine personoplysninger på nogen anden måde. Efter dit forudgående samtykke videresender vi dine oplysninger til Bowl´n´Fun til brug for bearbejdning og analyse af data, samt analyse af markedet.

Du kan modsætte dig at dine personoplysninger videregives, når videregivelse heraf er uden relevans for ordren. Kontakt venligst hjemmeside@bowlnfun.dk

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

De personoplysninger, du giver, vil kun blive brugt, indsamlet og bearbejdet til de nævnte formål. De kan også indsamles, bearbejdes og bruges, hvis dette er påkrævet til følgende formål:

 • Booking af forlystelser og tilbud
 • Brugerregistrering til vores loyalitetsklub Max Club
 • Marketingsrelaterede aktiviteter
 • Salg af årskort, klippekort m.v.
 • Salg af gavekort, voucher og værdibeviser m.v.
 • Salg af produkter på www.bowlnfun.dk
 • Analyse af besøg (gæstetilfredshedsanalyse)
 • Gæstehenvendelser (ris og ros)
 • Afsendelse af breve, pakker m.v.
 • Strafforfølgelse, undgåelse af fare eller opfyldelse af lovmæssige forpligtelser
 • Etablering eller beskyttelse af lovmæssige krav eller forsvar ved sagsanlæg
 • Forebyggelse af misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, så som bevidst indtrængen (dvs. hacking) i vores databeskyttelsessystem

Oplysninger om børn

Vi vil ikke bevidst indsamle personoplysninger om børn uden at give dig udtrykkelig besked om, at sådanne oplysninger kun bør overføres med samtykke fra forældrene, såfremt gældende lovregler angiver dette. Vi vil kun anvende eller videresende personoplysninger om børn, såfremt dette er tilladt efter lovgivningen, og kun for at få det af lovgivningen påkrævede samtykke fra forældrene eller for at beskytte børnene. De nationalt gyldige lovbestemmelser skal være gældende i forhold til udtrykkene “barn” og “børn”.

Hvis et barn kontakter os online, f.eks. for at deltage i en konkurrence, eller hvis barnet har spørgsmål, det ønsker at stille os, gemmer vi barnets e-mailadresse samt eventuelt e-mailadressen på forældre eller værge. Vi bruger kun forældres eller værges e-mailadresse til at fortælle dem, at deres barn har kontaktet os. Desuden oplyser vi forældre eller værge om arten og brugen af de indsamlede oplysninger, i det omfang dette skal gøres i henhold til lovgivningen. Vi fortæller også forældre eller værge, hvordan de kan undersøge deres barns personoplysninger, anmode om at få dem slettet, samt hvordan de kan forhindre yderligere indsamling og brug af deres barns personoplysninger. Forældre eller værger til børn, hvis personoplysninger vi har indsamlet, har ret til at undersøge disse oplysninger, at forhindre at de indsamles eller anvendes, samt at sørge for at de slettes. Vi beder dig kontakte os vedrørende dette.

Børn har lov til at deltage i de konkurrencer, vi måtte tilbyde. Såfremt et barn vinder, sender vi besked til forældres eller værges e-mailadresse (den, der har givet os barnets navn til deltagelse i konkurrencen). Vi beder ikke barnet om at give nogen personoplysninger, bortset fra e-mailadressen, uden at få tilladelse af forældre eller værge. Alle oplysninger om børnene og forældrene, der indsamles ved en konkurrence, gemmes indtil konkurrencen er afsluttet og gevinsterne er leveret; derefter slettes oplysningerne.

2. Cookies

Vi bruger cookies til at drive vores hjemmeside. Du kan finde oplysninger om de cookies, vi bruger, deres funktioner og hvordan du kan slette dem, i vores råd om cookies på www.bowlnfun.dk/cookiedeklaration/

3. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger, som vi administrerer, mod manipulation, tab og ødelæggelse, samt mod tredjemands adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling på internettet. F.eks. overføres følsomme oplysninger til os, når du afgiver en købsordre.

Alle de oplysninger, vi modtager fra dig, beskyttes af en sikker server. Sikkerhedssoftwaren i SSL (secure socket layers)-serveren krypterer alle de oplysninger, du indtaster, før de sendes til os. Oplysningerne afkodes ikke, før de når vores server.

Hvis der optræder en lille ‘hængelås’ på vores hjemmeside, så ved du at hjemmesiden er sikker. Derfor kan du også sikkert overføre personoplysninger og oplysninger f.eks. om kreditkort via vores hjemmeside/webshop.

4. Tredjepart

I visse tilfælde kan vi dele data med virksomheder som vi samarbejder med, også kaldet tredjepart, for at kunne behandle din bestilling.

Udbydere af navigation / kort software som Google Maps kan gemme og behandle (positions) data. Det er også muligt at data bruges direkte af Google eller Apple. Dette ligger uden for vores kontrol, se disse virksomheders privatlivspolitik.

Hvis du opretter en kundekonto hos os, videregiver vi kun data forbundet til dit brugernavn til tredjepart hvis det er nødvendigt for at kunne udføre aftalen med os eller hvis vi er underlagt at gøre dette af lovmæssige hensyn. Det kan for eksempel være hvis der er tale om bedrageri eller misbrug af vores site. Her vil persondata blive videregivet til relevante myndigheder.

Vi vil være sikre på at du kan bruge vores website på bedst mulige måde og så personligt som muligt. Derfor kan vi benytte statistiktjenester som for eksempel Google Analytics, for at se hvordan du benytter vores site. Vi har selvfølgelig sikkerhedsaftaler med disse virksomheder, så IP-adresser anonymiseres. Vil du gerne vide hvilke tjenester vi bruger?

Slettefrister på data hos samarbejdspartnere er 5 år, hvilket vil sige at dine data i vores kundekartotek bliver slettet, hvis de ikke har været anvendt de seneste 5 år.

Dette gøres 1 gang årligt i 4. kvartal.

5. Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på vores gratis nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev giver dig alle løbende nyheder samt oplysninger om de nyeste aktiviteter, kampagner og tilbud med jævne mellemrum. Du skal bruge en gyldig e-mailadresse for at kunne modtage nyhedsbrevet, og du bliver registreret som modtager af vores nyhedsbrev med det samme.

Vi lagrer din IP-adresse, dato og tidspunkt for din registrering sammen med din registrering. Denne procedure finder kun sted af sikkerhedsmæssige årsager for det tilfælde, at en tredjepart misbruger din e-mailadresse og abonnerer på nyhedsbrevet uden dit vidende. Vi indsamler ikke yderligere oplysninger til dette formål og bruger kun disse oplysninger i forhold til nyhedsbrevet.

Modtagelsen af vores nyhedsbrev kan du på ethvert tidspunkt annullere via afmeldelseslink, der er til stede i alle de nyhedsbreve, du har modtaget. Din permission, som er indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevet eller via andre kanaler, vil straks blive slettet, hvis du annullerer din modtagelse af nyhedsbrevet.

6. Fotopolitik

Hos Bowl’n’Fun vil vi gerne vise de fotos og film, som bliver optaget i vores centre. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, da det i denne sammenhæng defineres som billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet (Persondatalovens §6, stk.1 nr. 7).

Alle gæster accepterer ved adgang i centeret, at Bowl’n’Fun benytter film og foto, hvor vores gæster kan optræde. På infotavler ved indgangen, gør vi opmærksom på at der tages billeder og video i centret og formålet med disse.

Hvis gæsten ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto- eller videobegivenhed straks give sig til kende overfor fotografen, til den ansvarlige for aktiviteten eller andet personale i centret, som straks vil efterkomme gæstens ønske.

Bowl’n’Fun fører intet register over, hvem der ikke ønsker at blive fotograferet, og det er derfor op til den enkelte at give besked hver gang.

Bowl’n’Fun benytter fotos på egen hjemmeside, på de sociale medier, i pressemeddelelser og andet markedsføringsmateriale.

Har du spørgsmål eller indsigelser imod en given film eller et foto, Bowl’n’Fun har benyttet, bedes du straks kontakte marketing@bowlnfun.dk og det vil blive fjernet øjeblikkeligt.

Billeder/video bliver ikke gemt på kameraer, computere eller andre steder i virksomheden og eksisterer derfor ikke længere så snart det er slettet.

2 gange årligt, slettes billeder på vores Facebook sider fra det forgangne halve år. Dette sker som minimum i 2. kvartal og 4. kvartal.

7. Generelle spørgsmål, ønsker og forslag

Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål om indsamling, bearbejdning eller brug af dine personoplysninger, samt ønsker at rette, blokere, slette eller tilbagekalde et givet samtykke på grundlag af bestemmelserne i persondataloven. Vi svarer på alle rimelige spørgsmål og vi gør det hurtigst muligt i henhold til gældende lovgivning. Desuden vil vi gerne meddele dig, at retten til at rette forkerte oplysninger eller slette personoplysninger ligger hos dig, såfremt dette ikke strider mod en lovgivningsmæssig forpligtelse for os til at opbevare oplysninger.

Din henvendelse bedes rettet til hjemmeside@bowlnfun.dk

8. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores behandling af en klagesag eller en afgørelse, vi har truffet, kan du til enhver tid rette henvendelse til Datatilsynet. Du finder vejledning og kontaktoplysninger til Datatilsynet via linket https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Kontakt vedrørende privatlivspolitikken:

hjemmeside@bowlnfun.dk

Bowl´n´Fun ApS, Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg, tlf. 9751 2224

Quick book